cuộc thi giao lưu tiếng việt cho học sinh dân tộc

Lượt xem:


mỗi lớp chọn một em thi các màn chào hỏi, màn năng khiếu và phần thi kiến thức