CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NUÔI HEO ĐẤT THÁNG TƯ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NUÔI HEO ĐẤT THÁNG TƯ

Lượt xem:

Hưởng ứng phong trào nuôi heo đất gây quỹ giúp đỡ Anh, Chị, em có hoàn cảnh khó khăn trong công đoàn Trường. Những hình ảnh chứa đầy sự yêu thương. [...]
SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

Lượt xem:

Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường Trao giấy chứng nhận cho những em tham gia thi  giao lưu Toán -Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.                  BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNGMa túy học đường là gì, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường hiện nay như thế nào? Tuyên truyền về tác [...]
SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

Lượt xem:

Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường Trao giấy chứng nhận cho những em tham gia thi  giao lưu Toán -Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.                  BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNGMa túy học đường là gì, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường hiện nay như thế nào? Tuyên truyền về tác [...]
SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 31

Lượt xem:

Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường Trao giấy chứng nhận cho những em tham gia thi  giao lưu Toán -Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.                  BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNGMa túy học đường là gì, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường hiện nay như thế nào? Tuyên truyền về tác [...]